مدیریت گروه هنری پارکینگ

شهاب الدین حسین پور

تحصیلات:

 • دانش آموخته کانون هنری حمید سمندریان  در سال های 1383 تا 1385
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر و معماری 1389
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر و معماری 1393

تخصص:

کارگردان و بازیگر – انتخاب بازیگر و بازیگردان – طراحی پلان پروژه های هنری – مدیریت بازاریابی و تبلیغات پروژه های هنری – مجری – مستند ساز

بازی :

 •  آهو /نویسنده اسلاومیر مروژک/ کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • زنی پشت در / نویسنده گیتی بایندر /کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • نهر فیروزآباد /نویسنده محمد رحمانیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1385
 • بر پهنه دریا / نویسنده اسلاومیر مروژک / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان1385-تالار آورنی(اراک)1386-فرهنگسرای حافظیه (کرج)1386
 • دو مرد و دو رن در آکواریوم / نویسنده تاد موسل / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان /1384
 • مرسیه ای برای یک راهبه /نویسنده آلبر کامو /کارگردان شیما اشدری /خانه کوچک نمایش /1386
 • سرآشپز پیشنهاد میکند / نویسنده رضا شفیعیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور /سالن کوچک مولوی 1388 – جشنواره ملی جوان ایرانی ( اداره تئاتر )1389 – تماشا خانه سنگلج 1389و1392 – جشنواره آینی سنتی 1390
 • تماشا خانه / نویسنده و کارگردان هادی عامل / خانه هنرمندان /1386
 • ملاقات بانو سالخورده / نویسنده دورنمات / کارگردان حمید سمندریان / سالن اصلی تئاتر شهر /1387
 • همه دزد ها که دزد نیستند / نویسنده داریو فو / کارگردان حسن خالقی / تماشاخانه نوفل لوشاتو /88 13
 • چهار حکایت از چندین حکایت رحمان / نویسنده علی رضا نادری / کارگردان سهیل ساعی / جشنواره تئاتر دانشگاهی /1391
 • خانه آقای کرمی / نویسنده و کارگردان امیر اخوین / جشنواره تاتر دانشگاهی /1393
 • مرگ ناصری / نویسنده جمشید خانیان / کارگردان مرتضی میر منتظمی / جشنواره تئاتر مقاومت / 1390
 • هریر سرخ سه نوبر / نویسنده محمد ابراحیمیان / کارگردان شکرخدا گورزی /تئاتر شهر /1385
 • فیلم ورود به صحنه جرم مطلقأ ممنوع / کارگردان ابراهیم شیوانی / 1384
 • فیلم رویای گم شده / کارگردان سعید ابراهیمی فر / 1388
 • سریال چهار دیواری /  کارگردان سیروس مقدم  / 1388
 • فیلم شب بارانی / کارگردان سعید ابراهیمی فر / 1389
 • فیلم بمان دل آرام بمان / کارگردان سعید ابراهیمی فر / 1389
 • سریال راه طولانی / کارگردان رضا کریمی /1391
 • فیلم کوتاه سیبیل /کارگردان محمد باقی / 1387

کارگردانی :

 • آهو /نویسنده اسلاومیر مروژک/ کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • زنی پشت در / نویسنده گیتی بایندر /کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • نهر فیروزآباد /نویسنده محمد رحمانیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1385
 • بر پهنه دریا / نویسنده اسلاومیر مروژک / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان1385-تالار آورنی(اراک)1386-فرهنگسرای حافظیه (کرج)1386
 • دو مرد و دو رن در آکواریوم / نویسنده تاد موسل / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان 1384
 • سرآشپز پیشنهاد میکند / نویسنده رضا شفیعیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور /سالن کوچک مولوی 1388 – جشنواره ملی جوان ایرانی ( اداره تئاتر )1389 – تماشا خانه سنگلج 1389و1392 – جشنواره آینی سنتی 1390
 • بداهه گویی آلما / نویسنده اوژن یونسکو / کارگردان شهاب الدین حسین پور / پلاتو مرکزی سینما تئاتر /1387
 • هفت سنگ / نویسنده رضا شفیعیان /کارگردان شهاب الدین حسین پور / سالن اصلی مولوی /1390
 • کوپه46/ نویسنده جعفر غلام پور / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگاهی /1390
 • کسی دلش برای شما تنگ نشده / نویسنده رضا شفیعیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور / سالن اصلی مولوی /1391
 • معرکه در معرکه / نویسنده داود میر باقری / کارگردان شهاب الدین حسین پور / خانه کوچک نمایش /1388
 • هفت خان / نویسنده شقایق مدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور / خانه کوچک نمایش /1389
 • بیوه های غمگین سالار جنگ / نویسنده محمدامیر یاراحمدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره بین المللی فجر 1391 – تئاتر شهر سالن چهارسو 1392 – شیراز 1392 – شاهرود 1393 – رشت 93 – گرگان 93 – مشهد 94 – تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد سمندریان 95
 • رادیو تئاتر بیوه های غمگین سالار جنگ /نویسنده محمد امیر یاراحمدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگاهی 1392
 • رادیو تئاتر سرآشپز پیشنهاد میکند / نویسنده رضا شفیعیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگاهی /1388
 • رادیو تئاتر گلن گری گلن راس / نویسنده دیوید مامت / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگا هی /1389
 • رادیو تئاتر چهارشنبه های بارانی / نویسنده پوریا کاکاوند / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگاهی / 1391
 • رادیو تئاتر یافت آباد / نویسنده محمد مساوات / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره تئاتر دانشگاهی / 1393
 • ساخت فیلم های کوتاه زنی پشت در / پله / خیال / صبح بخیر / از 1384 تا 1386
 • ساخت مستند روایت امید / 1388
 • کارگردانی نمایش همه ی دزد ها که دزد نیستند /تماشاخانه نوفل شاتو /1398
 • کارگردانی نمایش یک زندگی بهتر درسی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1393
 • کارگردانی طپانچه خانم / نویسنده محمد امیر یار احمدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور / جشنواره بین المللی تئاتر فجر  / 1394
 • کارگردانی طپانچه خانم / نویسنده محمد امیر یار احمدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور / تالار چارسو مجموعه تئاتر شهر / مهر 95
 • کارگردانی نمایش کمدی موزیکال سرآشپز پیشنهاد می کند / نویسیده رضا شفیعیان/ تماشاخانه سنگلج / اردیبهشت 96
 • کارگردانی طپانچه خانم / نویسنده محمد امیر یار احمدی / کارگردان شهاب الدین حسین پور/ تماشاخانه پالیز /مهر 96
 • کارگردانی نمایش یک زندگی بهتر / نویسنده مسعود هاشمی نژاد/تماشاخانه پالیز / آذر 96
 • کارگردانی نمایش کمدی موزیکال سرآشپز پیشنهاد می کند / نویسیده رضا شفیعیان/تالار ایوان شمس  / فروردین 97
 • اجرای نمایش “آهو” در برنامه خندوانه از شبکه تلویزیونی نسیم 1397
 • 1398 ساخت فیلم کوتاه رخنه /
 • کارگردانی نمایش زندگی گالیله / سالن اصلی تئاتر شهر / 1400
 • ساخت فیلم سینمایی رویای خیس 1400

طراحی (صحنه و لباس ) :

 • آهو /نویسنده اسلاومیر مروژک/ کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • زنی پشت در / نویسنده گیتی بایندر /کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1384
 • نهر فیروزآباد /نویسنده محمد رحمانیان / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان / 1385
 • بر پهنه دریا / نویسنده اسلاومیر مروژک / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان1385-تالار آورنی(اراک)1386-فرهنگسرای حافظیه (کرج)1386
 • دو مرد و دو رن در آکواریوم / نویسنده تاد موسل / کارگردان شهاب الدین حسین پور / کانون هنری سمندریان /1384

مدیر تبلیغات :

 • بالاخره این زندگی مال کیه؟ (خیل نژاد )تیم شنا (رمضانی )ابرها،فرکانس (میرمنتظمی )خشکسالی و دروغ (یعقوبی )
 • این تابستان فراموشت کردم (رهنما )
 • به مراسم مرگ داداش خوش آمدید ، عروسک های سکوت (زندی نژاد )
 • ایستاده ها سر سوراخ سوپ خوری (ثقفی )
 • آینه پشت سکوت (میری )
 • )33درصد نیل سایمون (ماهیان
 • ساقی(دژاکام )
 • خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود (صادقی )
 • کشتی126 (نوشیر )
 • آنتوان و مسافرکوچولو (باستانی )
 • به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو (موسوی )
 • به صدای زمین گوش کن ، سیندرلا (تهرانی )
 • چهارسو سایه (کاکاوند )
 • مگافونیا( حسینی )
 • تعبیر یک رویا ، مرثیه وارثان ارثیه ( نوری – تقیانی )
 • بیوه های غمگین سالار جنگ ، سرآشپز پیشنهاد میکند ( حسین پور )
 • مم ورین ، ترنج ( صالحی )
 • فیزیک دان ها ، درستکار ترین قاتل دنیا ( نصیری )
 • کمدی باغ باغ شازده (بی ریا )
 • عاملانه قاتلانه عاشقانه ( بیان )
 • پیرمردی با بال های بزرگ ( گلستانی )
 • ناقوس ها برای چین به صدا درمیایند ( وارسته )
 • ناتمام ( تیر انداز )
 • گرگ ساختار شکن ( کربلایی طاهر )

مدیر تولید :

 • چهارسو سایه (کاکاوند )
 • فرکانس (میرمنتظمی )
 • تیم شنا (رمضانی )

سایر فعالیت ها :

 • مولف کتاب “تبلیغات در تئاتر ایران ” ، انتشارات روزگار 1395
 • مدرس بازی و کارگردانی در مدرسه سینما تئاتر هنر هفتم 1396
 • مدرس بازی و کارگردانی در آکادمی هنرهای اجرایی افرا / سال 98-1397
 • معاون اجرایی و مناطق هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 1393
 • موسس گروه هنری پارکینگ در سال 1384
 • موسس گروه تبلیغات پارکینگ در سال 1389
 • عضو پیوسته انجمن کارگردانان خانه تئاتر ایران 1397
 • مدیرمسُول موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا 1399
 • عضو شورا موقت مدیریت انجمن علمی دانشگاهی کارگردانی  1387
 • عضو شورای کانون دانشگاهیان ایران 1393
 • مجری مسابقه مارپبچ جایزه / 1388
 • مشاور هنری سازمان هوافضا 1388 تا 1390
 • مجری مسابقه سر پله /1389 تا 1391
 • مجری برنامه روز های خوب جوانی / 1386
 • مجری برنامه دور خیز /1390
 • اجرا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر به همراه گروه حرکت سعید داخ، تهران، تالار وزارت کشور؛1384
 • بررسی و تحقیق بر نظام تئاتر دانشگاهی ایران تحت عنوان فرصتها و تهدید ها در نظام تئاتر دانشگاهی ایران( به عنوان پایان نامه نظری کارشناسی)
 • بررسی و تحقیق بر روی پدیده تبلیغات و ارائه مبحث کاربردی مدیریت تبلیغات تئاتر در ایران(به عنوان رساله نظری کارشناسی ارشد)
 • مدیر اجرایی جشنواره ملی موسیقی و تئاتر آنلاین / 1399
 • احداث مدرسه تئاتر /1399 (درحال آماده سازی)

دست آورد ها :

 • دریافت جایزه بازی، طراحی لباس و کارگردانی “بر پهنه دریا” از جشنواره  ت بین المللی ئاتر دانشگاهی؛1385
 • دریافت لوح تقدیر از کانون کارگردانان خانه تئاتر؛1385
 • دریافت لوح یادبود از چهارمین دوره جشن‌های خانه تئاتر؛1386
 • دریافت لوح یادبود از ششمین دوره جشن‌های خانه تئاتر؛1388
 • دریافت جایزه بهترین کارگردان برای نمایش رادیویی “سرآشپز پیشنهاد می‌کند” از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی؛1388
 • دریافت جایزه بهترین کارگردان برای نمایش رادیویی ” چهارشنبه های بارانی ” از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
 • دریافت لوح تقدیر کارگردانی در جشن 45 سالگی سنگلج
 • کاندید جایزه بازیگری برای نمایش “چهار حکایت از چندین حکایت رحمان” در جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 1391
 • دریافت 10 جایزه از سیزدهمین جشنواره تئاتر تجربه برای نمایش “کسی دلش برای شما تنگ نشده”1390
 • دریافت گواهی پایان دوره از کانون هنری سمندریان؛1385
 • دریافت گواهی پایان دوره از مرکز هنرهای نمایشی رادیو؛1388
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس بهترین اثر از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایش یافت آباد 1393
 • دریافت لوح تقدیر در پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی برای نمایش سر آشپز پیشنهاد میکند
 • دریافت لوح تقدیر از اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شاهرود برای نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ
 • دریافت لوح تقدیر در جشنواره جوان ایرانی برای نمایش سر آشپز پیشنهاد میکند
 • تحسین فیلم خیال در جشنواره فیلم کوتاه تهران
 • تحسین نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ در سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر
 • دریافت 5 جایزه برای نمایش یک زندگی بهتر درسی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1393
 • دریافت 5 جایزه برای نمایش طپانچه خانم در سی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1394
 • راه یافتن فیلم کوتاه رخنه به جشنواره فیلم کوتاه کشور استونی و جشنواره فیلم ترسناک پورتلند 1400